Tin hoạt động

Ngày Tránh thai Thế giới 26/9: Chủ động tránh thai - vững vàng tương lai

Buổi hội thảo trực tuyến "Chủ động tránh thai - vững vàng tương lai!" góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức về hệ lụy của mang thai ngoài ý muốn, lợi ích của tránh thai.